Daltononderwijs

Wij werken vanuit de 5 kernwaarden van het daltononderwijs: 

  • Samenwerking
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Je leest hierover meer in ons Daltonboek en op de website van de Nederlandse Daltonvereniging.