Belangrijke documenten

Onze schoolgids en het schoolplan vindt u al op onze website. Hieronder vindt u onze overige documenten en een link naar belangrijke documenten van stichting SchOOL, waar De Meander onderdeel van is. 

schoolplan

Convenant Sponsoring Stichting SchOOL

Downloaden

Hoe doen we het op De Meander

Downloaden

Medicijnverstrekking Stichting SchOOL

Downloaden

Medische handelingen Stichting SchOOL

Downloaden

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting SchOOL

Downloaden

Notitie Omgaan met gescheiden ouders

Downloaden

Notitie Onderwijs en Toptalent Stichting SchOOL

Downloaden

Protocol Begeleiden/trainen van buitenschoolse activiteiten

Downloaden

Protocol Schoolreisje / schoolkamp

Downloaden

Protocol Sociale Veiligheid Kanjertraining

Downloaden

Protocol Zittenblijven

Downloaden

Verzuimprotocol

Downloaden