Wat maakt ons 'De Meander'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Meander willen we hier graag benoemen: 

  • Daltononderwijs: Vanuit de daltongedachte zien wij op de Meander de leerkracht als coach en de leerling als eigenaar van het leerproces. Zie hier voor meer informatie over ons Daltononderwijs.
  • Twee locaties: Wij hebben twee schoolgebouwen en op elke locatie een groep 1 tot en met groep 8. Hierdoor voelt de school, ondanks het totaal aantal leerlingen, toch rustig en overzichtelijk aan.
  • Extra aanbod voor het jonge kind: Op Meander West geven wij extra begeleiding op de Nederlandse taal en woordenschat voor kinderen die thuis een andere taal spreken. Kinderen die meer aankunnen, krijgen een aanbod op een hoger niveau.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Meander werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Meander hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart vind je de algemene kenmerken, onderwijsresultaten en waarderingen van onze school.

Een fijne Dalton-leeromgeving